Zorgplicht notaris

Zorgplicht notaris

Bij de zorgplicht notaris komt veel bij kijken. Deze jurist heeft als het ware een zeer belangrijke rol in het leven. Zo moet hij bepaalde zaken kunnen regelen wanneer iemand een huis gaat kopen, denk hierbij aan de koopakte. Maar ook in andere zaken, zoals een verdeling van een erfenis, heeft deze een zeer belangrijke taak. Omdat dit soort zaken, heel veel mensen aan kan gaan, is het belangrijk dat dit op een juiste manier wordt afgehandeld. Ondanks de kennis die bij een jurist is, kan het voorkomen dat er een (catastrofale) fout gemaakt gaat worden.  Zorgplicht notaris

Belangrijke taak, de zorgplicht van een notaris

Natuurlijk is een jurist ook maar een mens en kan fouten maken. Maar vaak zijn fouten die hier worden gemaakt, meteen met zeer grote gevolgen. Ze vallen als het ware onder de wanprestaties en hier kunnen flinke boetes tegenover staan. Boetes die aan de jurist wordt opgelegd, nadat is gebleken dat hij of zij niet aan de juiste rechercheplicht heeft voldaan.

Een tijd terug hadden wij een afspraak bij de jurist. Onze oma was overleden en hierdoor was er een klein bedrag vrijgekomen, als het ware een erfenis. Deze moest onder de kinderen en kleinkinderen worden verdeeld. Onder het toeziend oog van een notaris werden de inboedels verdeeld. Echter was er een grote fout mee gemaakt. Een fout die deze jurist had moeten zien. Gelukkig is alles toch nog goed terecht gekomen en is de erfenis op de juiste manier verdeeld.